Лазар Трајчев

Г-дин Лазар Трајчев работи како адвокат од 2011 година, со специјализација во деловното право. Адвокат Трајчев, е одговорeн за комуникација со клиентите кои имаат потреба од правна помош во деловите односи и во областа од стопанството. Зборува англиски јазик

Активности

Г-дин Лазар Трајчев е член на Адвокатската комора на Република Македонија од 2011 година.

Образование и стручно усовршување

Адвокат Лазар Трајчев дипломира на Правниот факултет во Скопје, во 2001 година. Правосуден испит положува во 2005 година. Во моментот е на постдипломски студии од областа на деловното право.

Контакт информации:

Е-мејл: lazar@interpartes.mk
Т/Ф: +389 (0)2 3123 034