Клиенти

Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје дава правна помош на физички и правни лица во сите области на правото. Во согласност со Кодексот на адвокатска етика на Адвокатската Комора на Република Македонија, а со цел во целост да ја заштитиме професионалната тајна кон нашите странки, не би изнесувале податоци за клиентите што ги застапуваме. Ви благодариме на разбирањето.