Катерина Дангова

Катерина Дангова работи како правник во Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје од 2014 година.

Образование

Катерина Дангова дипломирала во 2009 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а во 2013 год. станува магистар по Финансии и финансово право.

Контакт информации:

Е-мејл: katerina@interpartes.mk
Т/Ф: +389 (0)2 3123 034
Моб: +389 (0)78 291 187