Катерина Дангова

Г-ѓа Катерина Дангова работи како правник во Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје од 2014 година.

Образование

Г-ѓа Катерина Дангова дипломирала во 2009 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а во 2013 год. станува магистар по Финансии и финансово право.

Контакт информации:

Е-мејл: katerina@interpartes.mk
Т/Ф: +389 (0)2 3123 034
Моб: +389 (0)78 330 782