Ивана Џеповска

Г-ѓа Ивана Џеповска, своето искуство како адвокатски стручен соработник во Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, го започнува во 2015 година. Нејзината работа, сконцентрирана е главно на стопанските спорови и работните односи.

Своето искуство, пред да се приклучи на Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, Ивана Џеповска го има стекнато во Апелациониот суд Скопје, каде најдолем дел од работата ја има посветено на граѓанското право и работните односи. Искуство стекнува и во македонска компанија за развој на софтвер, каде е дел од секторот за администрација и кадри.

Образование и стручно усовршување

Ивана Џеповска дипломирала на Правниот Факултет Јустинијан Први во 2008 година. По двегодишното искуство во Апелационен суд Скопје, Ивана Џеповска, го положува правосудниот испит во 2014 година.

Контакт информации:

Е-мејл: ivana@interpartes.mk
Т/Ф: +389 (0)2 3123 034
Моб: +389 78 243 896