За тимот

Во моментот, тимот во адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје брои 8 адвокати, адвокатски стручни соработници и правници.