Актуелно

Ефикасност во спорведување на човековите права на 98 компании

21 март 2017 година,

Корпоративниот бенчмарк за човекови права (Corporate Human Rights Benchmark) за 2017 година ги оценува 98 од најголемите јавно трговски компании во светот, во однос на 100 индикатори за човекови права.

Компаниите се оценуваат во 6 тематски мерења кои имаат различни коефициенти:

  • Политика на обврски и управување;
  • Почитување на човековите права со должно внимание;
  • Лекови и механизми за поплаки;
  • Практики на компанијата за човекови права;
  • Одговори на сериозни обвинувања; и
  • Транспарентност.

Во целина, резултатите покажуваат дека компаниите се покажуваат подобро во политиката на обврските и управување. Перформансите опаѓаат кога станува збор за превземање на дејствија за намалување на ризиците по човекови права, следење на одговорите и обештетување.

Резултатите откриваат една мала група на лидери кои водат за разлика од останатите, како што се BHP Billiton, Marks & Spencer Group и Rio Tinto.
Извештајот може да го прочитате тука.